Algemene Ledenvergadering 2018-2019 - VVA/Spartaan

Sponsors

 
Bij het Sportpaleis zijn nu, naast het tenue, ook andere VVA/Spartaan artikelen verkrijgbaar.
Klik hier voor de VVA/Spartaan verenigingspagina
 
 

Algemene Ledenvergadering 2018-2019

11 november 2019 12:15


De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op 9 december 2019 om 20.00 uur.

Agenda Algemene Ledenvergadering 09-12-2019 20.00 uur

1. Opening/Mededelingen van de voorzitter
2. Vaststellen van de Agenda
3. Vaststellen Notulen ALV 2017-2018
4. Verslag van de Secretaris
5. Verslag van de Penningmeester
6. Verslag van de scheidsrechterscommissie
7. Verslag van de Beheerstichting
8. Verslag van de Kascommissie
9. Vaststellen van de begroting 2019-2020
10. Vaststellen van de contributie 2020-2021
11. Verkiezing Bestuursleden
12. Verkiezing Kascommissie
13. Rondvraag
14.Sluiting van de vergadering

Toelichting punt 11: Aftredend en herkiesbaar Orné de Neef
Nieuwe gegadigden dienen lid te zijn en met 10 voorkeursstemmen, 3 x 24 uur voor aanvang  bij het Bestuur te zijn aangemeld.

Wij hopen u allen te mogen begroeten.

Het Bestuur

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!