Algemene Ledenvergadering - VVA/Spartaan

Sponsors

 
Bij het Sportpaleis zijn nu, naast het tenue, ook andere VVA/Spartaan artikelen verkrijgbaar.
Klik hier voor de VVA/Spartaan verenigingspagina
 
 

Algemene Ledenvergadering

8 november 2018 15:30


De A.L.V. zal dit jaar plaatsvinden op maandag 26 november. aanvang 20.00 uur.


Op deze vergadering is met algemene stemmen besloten om, net als vorig jaar, de contributie voor alle Leden niet te verhogen, maar wel het kaart tegoed van de senioren met €5,00 te verlagen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING VVA/SPARTAAN

Maandag 26 november 2018

 

AGENDA

 

1.0            Opening/Mededelingen Voorzitter

2.0            Vaststellen Agenda

3.0            Vaststellen notulen Alg. Ledenvergadering, 15 januari 2018

4.0            Verslag Secretaris

5.0            Verslag Penningmeester

6.0            Verslag Jeugdafdeling

7.0            Verslag Beheerstichting

8.0            Verslag Kascommissie

9.0            Vaststellen contributie 2019-2020

10.0       Verkiezing Kascommissie

11.0       Verkiezing Bestuursleden

12.0       Pauze

13.0       Rondvraag

14.0       Sluiting

 

Toelichting 9.0: Het Bestuur stelt voor om de contributie voor seizoen 2019- 2020 niet te wijzigen.

Op deze vergadering is met algemene stemmen besloten om, net als vorig jaar, de contributie voor alle Leden niet te verhogen, maar wel het kaart tegoed van de senioren met €5,00 te verlagen. 

Toelichting 11.00: Aftredend als voorzitter en herkiesbaar secretaris: Thijs de Graaf.

 

Nieuwe gegadigden dienen lid te zijn en met 10 voorkeursstemmen, 3 x 24 uur voor aanvang  bij het Bestuur te zijn aangemeld.

 

De notulen liggen vanaf  18 november 2018 voor Leden ter inzage achter de bar

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!